X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شما در این وبلاگ میتوانید ترفند های کامپیوتر ورجستری وهمچنین آموزشهای بعضی از نرم افزارها وقسمتهای مهم کامپیوتر را یاد بگیرید.
جمعه 18 دی‌ماه سال 1388
مبانی اینترنت

 

بسمه تعالی

·        فهرست عناوین

·        شبکه

·        وب و شبکه‌ی اینترنت

·        شرکتهای مرتبط با اینترنت

·        ساختار اینترنت

·        پروتکل

بسمه تعالی

·        فهرست عناوین

·        شبکه

·        وب و شبکه‌ی اینترنت

·        شرکتهای مرتبط با اینترنت

·        ساختار اینترنت

·        پروتکل

·        پروتکل FTP

·        پروتکل Gopher

·        پروتکل  HTTP

·        Host یا میزبان

·        Domain

·        DNS

·        IP Address 

·        Id شبکه و Id میزبان

·        کلاسهای آدرس

·        Page

·        URL

·        اجزای تشکیل دهنده URL

·        Web Site  

 


شبکه

هر شبکه مجموعه ای از کامپیوتر ها است که می توانند از طریق یک رسانه انتقالی مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در هر شبکه درخواستها و داده از یک کامپیوتر بوسیله رسانه‌ی انتقالی ( که ممکن است کابل شبکه و یا خط تلفن باشد ) به سوی کامپیوتر دیگر عبور داده می شوند. در شکل زیر کامپیوتر A باید بتواند پیغام یا درخواستی را به کامپیوتر B بفرستد. کامپیوتر B باید قادر باشد که پیغام A را درک کند و از طریق ارسال یک پیغام به آن پاسخ گوید.

کامپیوتر A کامپیوتر B رسانه انتقالى


وب و شبکه‌ی اینترنت :

در سال 1984 ایده آن توسط دانشمندان فیزیک مطرح شد که می خواستند روی یک موضوع مشترک تحقیق و بررسی کنند ( مثلاً یکی در سوئیس بود و دیگری در آلمان ) و لازم بود مستنداتی که تهیه می کنند را خیلی سریع هر دو به اطلاع هم برسانند در واقع روشی پیدا کنند که مستندات خود را هم به Link یا متصل کنند. پس ایده پروتکلی را مطرح کردند که از طریق آن می توانستند مستندات قابل  Link شدن به یکدیگر را در محیط اینترنت داشته باشند در حال حاضر این مستندات Page ( صفحه ) نامیده می شود و نرم افزاری که قابلیت نشان دادن این Page ها را داشته باشد Browser ( مرورگر ) می نامند. این سیستم که از طریق صفحات توزیع شده می توانند  Link هایی داشته باشند ، WWW ( World Wide Web ) ( تار جهان گستر ) می گویند. این تار از دیده کاربر پنهان است. نرم افزاری که Page ها را نشان می دهد و Link ها را انجام می دهد را Browser گویند. دو نمونه از این نرم افزارها Internet Explorer و Netscape می باشند.

3 ـ شرکتهای مرتبط با اینترنت :

ایده مطرح شده توسط دانشمندان در محیط Text بود. اما بعد دانشجویی ایده‌ی گرافیکی کردن این محیط را مطرح کرد ( تا قبل از سال 1993 اینترنت گرافیکی نبود ) این دانشجو سپس بنیانگذار شرکت Netscape شد و یک Browser در سال 1993بنام Mosaic بوجود آورد. از آن به بعد هر چه Browser ایجاد شد اسم آن را Netscape Navigator یا Communication Netscape گذاشت. و هم اکنون بیش از 30 میلیون کاربر از این برنامه ها استفاده می کنند. Micro Soft  برای رقابت با این شرکتInternet Explorer   را عرضه کرد. 

4 ـ پروتکل :

پروتکل اینترنت یعنی زبان مشترکی که همه‌ی کامپیوترها متصل به اینترنت برای اتصال به آن رعایت می کنند. در مرکزیت تمام پروتکل ها TCP / IP [1] قرار دارد که همه‌ی پروتکل ها روی     لایه های آن تعریف شده است. پروتکل های اینترنت پروتکلهایی هستند که برای انتقال فایل ، ارسال Mail ، جستجو در اینترنت ، استفاده از Web و ... به کار می آیند.

5 ـ ساختار اینترنت :

صنعت شبکه دارای یک مدل 7 لایه ای استاندارد برای معماری شبکه می باشد که مدل اتصال میانی سیستم های باز ( OSI )[2] نام دارد. مدل OSI نمایانگر تلاش سازمان استانداردهای بین المللی برای استاندارد کردن طراحی سیستم های پروتکلی شبکه به منظور دستیابی به قابلیت اتصال دسترسی آزاد و باز ، به استانداردهای پروتکلی برای تولید کنندگان نرم افزار است. در واقع مدل ( OSI ) اغلب به عنوان یک چارچوب کاری عمومی برای درک سیستم های پروتکلی مورد استفاده قرار می گیرد. مدل پروتکلی TCP / IP بر طبق مدلهای OSI تعریف می شوند. در شکل لایه های تعریف شده در هر یک ملاحظه می گردد.

Application

      لایه کاربرد

Application

     

     لایه کاربرد

Presentation

      لایه نمایش

Session

      لایه اجلاس

Transport

      لایه حمل

Transport

    لایه‌ی حمل

Network

      لایه شبکه

Internet

  لایه‌ی اینترنت

Data link

      لایه پیوند داده

Network

لایه دسترسی به                     

       شبکه

Physical

      لایه فیزیکی

                                OSI                                                         TCP / IP

6 ـ پروتکلهای اینترنت :

پروتکلهای اینترنت ( HTTP , Gopher , FTP و ... ) روی لایه‌ی چهارم مدل TCP / IP فعلی لایه‌‌ی کاربرد یا Application قرار دارند.

پروتکل FTP 1 :

FTP پروتکل انتقال فایل است و یکی از قدیمی ترین پروتکلهای انتقال اینترنت می باشدخصوصیت FTP اینست که می توان توسط آن به سیستم هائیکه دارای رمز عبور هستند با کمترین سطح دسترسی وارد شد.

پروتکل Gopher :

کار جستجو را انجام می دهد. ( برای جستجو روی اینترنت از این پروتکل استفاده می شود.) خصوصیت Gopher اینست که اجازه می دهد بدون Down Load 2 کردن فایل روی HDD به آن دسترسی پیدا کرد و آنرا دید.

پروتکل HTTP 3 :

پایه و اساس وب روی HTTP می باشد به آن Stateless ( غیر وابسته به حالت ) می گویند. یعنی در این پروتکل هیچگونه آدرس و اطلاعاتی از سندی که انتقال پیدا کرده است نگهداری نمی شود.  Browser از طریق آن می تواند درخواستهای خود را ارسال کرده و صفحه های مورد نظر را ببیند.

7 ـ Host یا میزبان :

میزبان کار سرویس دهی را انجام می دهد که به این میزبان خاص ، ISP 4 یعنی سرویس دهنده‌ی اینترنت گویند. ارتباط با Host اغلب به صورت Dial-Up ( ارتباط از طریق خط تلفن و مودم ) انجام می شود. با اتصال به میزبان می توان به اینترنت متصل شد و در اینترنت به مرور موارد دلخواه پرداخت مگر اینکه ISP یا میزبان با استفاده از نرم افزارهایی مانع از دسترسی به برخی از سایتها شوند.


8 ـ Domain :

هر ISP روی شبکه وب دارای یک نام منحصر بفرد است که به آن Domain گویند مانند :

Irna.com

Netradio.net

اینها اسمهای اینترنتی هستند. اما در اینترنت باید این اسامی به آدرسهای فیزیکی تبدیل شود. سه شرکت وجود دارند5 که در اینترنت این کار را انجام می دهند می توان با آنها تماس گرفت و IP  آدرس و اسم را به آنها گفت تا آن روی Data Base خود ثبت کنند و باعث معرفی آن به اینترنت شوند. به طور مثال برای ثبت سایت دبیرستان پسرانه شهدای کارگر می توان از اسم SHKM.com  و IP آدرس 148.251.110.145 استفاده نمود.

9 ـ DNS 1 :

سرویسی است که به NT Windows متصل می شود و وظیفه‌ی تبدیل آدرسهای اینترنتی به آدرسهای فیزیکی را بر عهده دارد. در واقع DNS یک بانک اطلاعاتی می سازد و در آن اسم Server ها و ID که به آنها اختصاص پیدا کرده است را قرار می دهد و اسم اینترنتی را هم که برای آنها مشخص کردیم نشان می دهد. به طور مثال :

                 آدرس فیزیکی    à     www.Neda.net  : اسم اینترنتی
                                                                            

10 ـ IP Address :

آدرسهای IP ، نظیر آدرسهای مکانی تحویل به محل مورد نظر و صحیح را تعیین  می کنند. با استفاده از نام و شماره آدرس ، محل تحویل را شناسایی می کند. آدرس IP هم به دو قسمت تقسیم شده است. ID شبکه و ID میزبان. ID شبکه متناظر با نام خیابان است به تمامی   خانه های یک خیابان از نام آن خیابان در آدرس خود استفاده می کنند به همین ترتیب تمامی کامپیوترهای روی یک شبکه ، از یک ID شبکه استفاده می کنند. به همین صورت هر خانه در خیابان شماره خاصی دارد. مشابه آن هر کامپیوتر در شبکه ، ID میزبان مخصوصی به خود را داراست.

برخی از خیابانها کوتاه بوده و تنها چند آدرس دارند اما برخی طولانی بوده و حاوی آدرسهای بسیاری هستند. ID شبکه بزرگ متناظر ID شبکه های بزرگ و ID شبکه های کوچک متناظر شبکه ای کوچکتر است. ID میزبان هم معادل تعداد آدرسهای روی یک شبکه است. ID میزبان بزرگ امکان داشتن مقدار زیادی آدرس را میسر می کند و به همان میزان ID میزبان کوچک ، آدرسهای کمتری را مجاز می دارد.

ID شبکه و ID میزبان : از لحاظ تئوری هر کامپیوتر که از طریق TCP / IP استفاده می کند باید یک آدرس 32 بیتی منفرد و واحد داشته باشد. آدرس 32 بیتی به دو گروه بندی مجزا شکسته      می شود یک گروه از بیتها ID شبکه را تشکیل می دهند گروه دوم مربوط به ID شبکه به اتمام رسیده و ID میزبان هستند محل دقیقی که ID شبکه به اتمام رسیده و ID میزبان آغاز می شود بستگی به کلاس آدرس که ID شبکه متعلق به آن است را دارد.

کلاسهای آدرس : در دوران ابتدایی TCP / IP هیچ کس تصور نمی کرد به اندازه کنونی توسعه یابد. هر عدد در دو بین می تواند بیش از چهار بیلیون عدد مختلف را به نمایش بگذارد. در صورت استفاده از این اعداد به عنوان آدرس بصورت تئوری می توان بیش از چهار میلیون کامپیوتر داشت. اما عملاً در حال حاضر ، تعداد کامپیوترهایی که قادرند TCP / IP را پشتیبانی کنند به چهار میلیون نمی رسد. این تعداد گستره آدرس بزرگ به گروههای کوچکتری که تحت عنوان کلاس شناخته می شوند تقسیم شده است. سه کلاس مهم عبارتند از کلاس A و B و C . این کلاسها برای اشاره به ID های شبکه از نوع مختلف بکار می روند.

-         آدرسهای کلاس A دارای ID شبکه 8 بیتی هستند و موجودیتهایی نظیر سازمانها ، شرکتها یا کشورها تخصیص داده شده اند. این کلاس می تواند نیاز به تعداد بالای آدرس IP را نشان دهد. حداکثر 126 شبکه کلاس A می تواند وجود داشته باشد.

-         آدرسهای کلاس B دارای ID شبکه 16 بیتی هستند و بوجودیتهایی که نیاز به تعداد متوسطی آدرس IP دارند تخصیص داده می شوند. در حدود 16000 شبکه کلاس B وجود دارد.

-         آدرسهای کلاس C دارای ID های شبکه 24 بیتی هستند و به موجودیتهایی با نیاز کم به آدرسهای IP تخصیص داده می شوند. در حدود دو میلیون شبکه کلاس C وجود دارد.

کلاس A : هر شبکه‌ی کلاس A حاوی ID  شبکه های 8 بیتی و ID میزبانهای 24 بیتی است. این به این معناست که شبکه های کلاس A می توانند تقریباً 224 یا 216 و 777/16 کامپیوتر را پشتیبانی نمایند.

در عمل تعداد کامپیوتر ها کمتر از این مقادیر است. بیت سمت چپ در شبکه کلاس A همیشه صفر است. اما 31 بیت باقیمانده‌ می تواند صفر یا یک باشند. در شبکه کلاس A ، سمت چپ ترین 8 بیت ، ID  شبکه و 24 بیت سمت راست ID میزبان را تشکیل می دهند. در طرح زیر کاراکتر X نمایش دهنده‌ی متغیری است که می تواند صفر یا یک باشد.

کاراکترهای N نمایش دهنده محل بیتهای ID شبکه و کاراترهای H مربوط به ID میزبان هستند.

oxxxxxxx               xxxxxxxx                xxxxxxxx                xxxxxxxx 

NNNNNNNN        HHHHHHHH        HHHHHHHH          HHHHHHHH

IP از یک الگوی 32 بیتی بنام ماسک زیر شبکه برای کمک به جدا سازی ID شبکه از ID میزبان استفاده می کند ماسک زیر شبکه پیش گزیده برای شبکه کلاس A بصورت زیر است.

11111111              00000000         00000000         00000000             

بیتهای 1 متناظر با محل IP شبکه بیتهای صفر متناظر با محل ID میزبان می باشد. اگر ماسک زیر شبکه پیش گزیده کلاس A را با علامت گذاری دهدهی ـ نقطه دار تبدیل کنید به  می رسید.

اگر تنها 8 بیتی که ID شبکه را تشکیل می دهند به تمامی ترکیبات ممکن تبدیل کنید اعدا 0 تا 127 بدست می آیند. جدول زیر برخی از موارد ابتدایی و انتهایی گستره مقادیر ممکن را نشان می دهد.

هشت بیست سمت چپ

معادل دهدهی

هدف

00000000

0

این شبکه

00000001

1

A شبکه قابل استفاده کلاس  ID اولین

00000010

2

A شبکه قابل استفاده کلاس ID

00000011

3

A شبکه قابل استفاده کلاسID

0xxxxxxx

4-123تمامی مقادیر

A شبکه قابل استفاده کلاسID

01111100

124

A شبکه قابل استفاده کلاسID

011111101

125

A شبکه قابل استفاده کلاسID

01111110

126

A شبکه قابل استفاده کلاسID آخرین

01111111 

127

حلقه بازگشتی یا میزبان محلی

درID های شبکه کلاس A ، سمت چپ ترین بیت همواره صفر است و بنابراین با هفت بیت می توان کار کرد. توجه کنید که اولین ID شبکه قابل استفاده 1 و آخرین آنها 126 است. در حالت کلی TCP/IP ، الگوهایی که تماماً شامل صفر یا یک هستند ، معنی خاصی داشته و به گره ها تخصیص داده نمی شوند. در شبکه های کلاس A ، از الگوی تمام یک ( دهدهی 127 ) برای اشاره کردن به دستگاه کامپیوتری که در حال حاضر روی آن کار می کنند استفاده می شود. در شبکه کلاس A به صورت خلاصه موارد زیر گفتنی است :

-         هشت بیت سمت چپ حاوی عددی دهدهی بین 1 و 126 است.

-         ID های شبکه کلاس A به موجودیت هایی که لازم دارند تعداد زیادی میزبان داشته باشند ، اختصاص می یابد.

-         هر شبکه کلاس A  تقریباً 16.7 میلیون میزبان را پشتیبانی می کند.

کلاس B  :

شبکه کلاس B حاوی ID های شبکه 16 بیتی می باشد. بدین معنا که هر شبکه می تواند  یا  کامپیوتر را پشتیبانی کنند. در شبکه های کلاس B سمت چپ ترین بیت همیشه یک است و بیت عددی همیشه صفر است. 30 بیت باقیمانده هر مقدار صفر یا یک می تواند داشته باشد. کاراکتر N نماینده محل های بیت هایی است که به ID شبکه تعلق دارند و کاراکترهای H نمایانگر محل بیتهای ID میزبان می باشد.

در شبکه کلاس B ، 16 بیت سمت چپ ID شبکه و 16 بیت بعدی ID میزبان می باشد. کاراکتر x نماینده متغییرهایی است که مکمن است صفر یا یک شوند.

x  x  x x  x  x x  x

x  x  x x  x  x x  x

x  x  x x  x  x x  x

1  0  x  x  x x  x x

H H H H H H H H

H H H H H H H H

N N N N N N N N

N N N N N N N N

ماسک زیر شبکه پیش گزیده برای شبکه کلاس B به شکل زیر است.

1 1 1 1 1 1 1 1        1 1 1 1 1 1 1 1        0 0 0 0 0 0 0 0        0 0 0 0 0 0 0 0

بیت های 1 متناظر با محل ID شبکه و بیت های صفر متناظر با محل های مربوط  ID می باشند. اگر ماسک زیر شبکه پیش گزیده کلاس B به معادل دهدهی نقطه دار تبدیل کنید ، شکل  بدست می آید. اگر 8 بیت سمت چپ در ID شبکه را به تماس مقادیر ممکن تبدیل کنید ، عدد بدست آمده بین 128 تا 191 خواهد بود. جدول زیر برخی از مقادیر ممکن در ابتدا و انتهای گستره اعداد را نشان می دهد.

شانزده بیت سمت چپ

معادل دهدهی

هدف

10000000  00000000

128 . 0

برای شناسایی این شبکه به کار می رود. 

10000000  00000001

128 . 1

اولین ID قابل استفاده در شبکه کلاس B  

10000000  00000011

128 . 3

ID قابل استفاده در شبکه کلاس B  

10xxxxxx  xxxxxxxx

تمامی 16528 عدد میانی

ID قابل استفاده در شبکه کلاس B  

10111111  11111100

191 . 252

ID قابل استفاده در شبکه کلاس B  

10111111  11111101

191 . 253

ID قابل استفاده در شبکه کلاس B  

10111111  11111110

191 . 254

آخرین ID قابل استفاده در شبکه کلاس B  

10111111  11111111

191 . 255

کاربرد برای انتشار ( تماماً یک )

دو بیت سمت چپ  ID های شبکه کلاس B همیشه  است. بنابراین با 14 بیت می توان کار کرد. اولین  ID شبکه قابل استفاده 128 و آخرین آنها 191 می باشد.

خلاصه وضعیت شبکه کلاس B به صورت زیر است.

·        هشت بیت سمت چپ عددی دهدهی بین 128 و 191 است.

·        هر شبکه کلاس B تا 354 ، 165 میزبان را پشتیبانی می کند.

·         ID های شبکه کلاس B به موجودیت هایی که نیاز به پشتیبانی تعداد متوسطی از میزبان دارند  تخصیص داده می شود.

کلاس  C : هر شبکه کلاس  C حاوی  بیت ID میزبان است این بدان معناست که شبکه های کلاس  C می توانند تقریباً  یا  کامپیوتر را پشتیبانی کنند. در عمل تعداد  است. در شبکه های کلاس  C همیشه دو بیت سمت چپ آدرس روشن ( یک ) و بیت سوم همیشه خاموش است اما  بیت باقیمانده می تواند به شکل صفر و یک تغییر کند. در یک شبکه C ،  بیت سمت چپ ID میزبان را تشکیل می دهند. در طرح زیر کاراکتر x نماینده متغیریست که می تواند صفر یا یک باشد. کاراکتر N محلهای بیتی که به ID شبکه وابسته هستند و کاراکترهای H محلهای بیتی مربوط به ID میزبان را نمایش می گذارند.

x x x x x x x x

HHHHHHHH

x x x x x x x x

NNNNNNNN

x x x x x x x x

  NNNNNNNN

1 1 0 x x x x x x

  NNNNNNNN

ماسک زیر شبکه پیش گزیده برای شبکه کلاس C بصورت زیر است.

11111111                      11111111                11111111                  0 0 0 0 0 0 0 0

بیت های  متناظرند با محل ID شبکه و بیت های صفر هم با محل ID میزبان. با تبدیل ماسک زیر شبکه پیش گزیده به فرم دهدهی _ نقطه دار عبارت  ظاهر می شود. برای ID های شبکه کلاس C سه بیت اول همیشه  می باشند و بنابراین با  بیت شبکه می توان کار کرد. ID شبکه مربوط به  بیت سمت چپ عددی بین  خواهد بود. جدول زیر چند حالت ممکن از آدرسهایی را که در اول و آخر گشته محلی قرار دارند را نشان می دهد.

  بیست و چهار بیست سمت چپ

     معادل دهدهی

                     هدف

11000000   00000000  00000000

  

    192.00

برای مشخص کردن این شبکه

             ( تمام صفر)                   

11000000   00000000  00000001

  

     192.0.1

از فعل قابل ID استفاده در شبکه   

               کلاس C

11000000   00000000  00000010

   

    192.0.2

      IDقابل استفاده در شبکه
             
   کلاس C

11000000   00000000  00000011

  

    192.0.3

      IDقابل استفاده در شبکه
             
   کلاس C

110xxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxx

 تامی
      عدد میانی

      IDقابل استفاده در شبکه
             
   کلاس C

110111111  11111111 11111100

 

 223.255.252

      IDقابل استفاده در شبکه
             
   کلاس C

110111111  11111111 11111101

 

 223.255.253

      IDقابل استفاده در شبکه
              
   کلاس C

110111111  11111111 11111110

 

 223.255.254

 آخرین  IDقابل استفاده در شبکه
             
   کلاس C

110111111  11111111 11111111

  223.255.255

 کاربرد برای انتشار ( تماماً یک )

خلاصه شبکه کلاس C :

·        هشت بیت سمت چپ دارای معادل دهدهی بین  می باشد.

·        هر شبکه کلاس C ،  میزبان را پشتیبانی می کند.

·        ID های شبکه کلاس C به موجودیت هایی که نیاز به پشتیبانی تعداد کمتری میزبان را دارند ، تخصیص داده می شود.

Page : مستندات روی Internet ، Page نامیده می شوند و نرم افزاریکه قابلیت نشان دادن این مستندات را را داشته با شد Browser یا مرورگر نامیده می شود مانند :  

Netscape                                                                             Internet Explorer

URL : ( Win Form Resousce Locatol )

هر Host در اینترنت یک شناسنامه منحصر به فرد دارد که به آن Domain می گوئیم. هر Page نیز یک شناسنامه منحصر به فرد دارد که به آن URL می گویند. مانند :

HTTP:/www.com/main/main.htm                                                                      

اجزائ تشکیل دهنده‌ی URL :
1- قسمت اول نشان دهنده‌ی نوعی پروتکلی است که جهت بازیابی سند استفاده می شود.
                                                                                                                
HTTP

2- بخش دوم نشان دهنده‌ی کامپیوتر میزبان.                                          www.cnn.com       3- بخش سوم زیر شاخه روی   ( فهرست )       Main                                          

4- بخش چهارم نام فایل HTM ( نام صفحه wet page )   Main htm.                             

توجه : در پایان نام Domain از یک پسوند استفاده می شود که نشان دهنده‌ی نوع موسسه یا شرکت و یا کشوری است که آن سایت در آنجا قرار دارد. مانند : .com      ( comertial business )                                                                            

                                           دانشگاهها                                     .enu       ( education )

    .gor       ( gorern ment )          دولتی                                      

                                                                                      ( organization )   .org   

                                           خدمات شبکه و اینترنت می دهند.        .net       ( net work )

                           .co         Canada                                                                      

     .au         Australia                                                                                                .ir          Iran                                                                                                       

web site

از یک سری Page ها تشکیل شده است که این Page ها به هم متصل هستند. ( Page های Link شده به هم ). این صفحات روی web server هستند. اولین صفحه ای که با نوشتن آدرس یک Web site روی Browser  نمایان می شود Home page است.                                                      اطلاعاتی که در home Page   بهتر است باشد عبارتند از :

1-     جدولی از عناوین و فهرستهای اطلاعات داخل سایت .

2-     تعدادی Link به صفحات دیگر سایت یا سایتهای دیگر مرتبط با آن سایت.

3-     تمام صفحات یک Website بهتر است یک Link به homepage داشته باشد.

زبانهای Markup :

عوامل اصلی و اولیه صفحات Web هستند. این زبانها شامل تعدادی نشانه Tag هستند که این نشانه ها طریقه نشان دادن سند HTML است.

 ( Hyper text markup language )                                                                                      

 Markup هائیکه HTML دارا می باشد چهار دسته می باشند :

1-       DescriptiveMarkup
 این نشانه ها در واقع فونت ، رنگ و طریقه‌ی نمایش پاراگرافها در مرورگر را نشان می دهد.

2- Refrences

 در واقع ایجاد کننده Link ها در Page ها می باشد.
3-
declaration
تعریف متغیر ها در زبانهای
Markup  به کمک Declaration  انجام می شود.

4- Markup , processing instruction

این Markup ها برای انجام عملیات پردازشی در زبانهای Markup را ایجاد نموده .... بکار می روند.

98 صفحات Web با زبان HTML نوشته می شود و بقیه با زبانهای Modeling نوشته می شوند.

زبانهای Modeling :
مهمترین زبان
Modeling ، VRML می باشد.
                                                                   (
Virtual realing modeling language )

زبانی است که دارای واقعیت مجازی است. برنامه VRML می تواند از Server به کامپیوتر Client انتقال پیدا کند و از طریق Browser  دیده شود.

VRML یک محیط سه بعدی را می تواند به کاربر نشان دهد و کاربر می تواند در این محیط حرکت کند. مثلاً برخی از فروشگاهها VRML را روی سایت خود قرار می دهند و به کمک آن مشتریها می توانند کالای خود را خریداری کنند. برای اینکه یک Browser بتواند صفحات VRML را نشان دهد باید یک نرم افزار VR soft worce  روی آن نصب شود.

از آنجائیکه VRML یک محیط سه بعدی است و دائماً باید Render شود احتیاج به پردازش زیادی دارد. پس کامپیوتر باید بسیار قوی باشد.از طرفی فایلهای VRML معمولاً خیلی بزرگ هستند چون برای تعریف یک جسم کوچک تمام قسمتها باید تعریف شود.

Netscape Internet Explorer نرم افزار VRML را در داخل خود دارندو VRML را نشان        می دهد.                                                                

                                                                                     پایان[1] Transport Control Protocol ( پروتکل کنترل ارتباط ) / Internet Protocol ( پروتکل ارتباط )

[2] Open System Interconnection

1 File Transfer Protocol

2 انتقال فایل از محل اینترنت به دستگاه کامپیوتر جاری

3 Hyper Text Transfer Protocol

4 Internet Service Provider  ( شرکتهای ارائه دهنده سرویس دسترسی به اینترنت )

5 Inter Nic - Rips  - Apnic

1 Domain Name Service